UWB射频开关
UWB前端专用开关,用于射频信号路径的切换。
特色产品
产品列表
Product name Frequency (GHz) Switch Feature Control Interface VDD (Min) (V) VDD (Max) (V) VIO (Min) (V) VIO (Max) (V) P0.1dB (dBm) IL (Min) (dB) IL (Max) (dB) ISO (Max) (dB) ISO (Min) (dB) Package (mm)
AW13012TDNR 0.1-6 SPDT 5G GPIO 1.65 3.3 / / 32 0.28 0.55 27 23 WBDFN 1.1×0.7-6L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海艾为电子技术股份有限公司 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT